„Покайте се, защото се приближи царството небесно” (Мат. 3:2, 4:17).
 
Тайнството Покаяние или Изповед е израз на живата вяра и стремежа у човека за приемане на Божията воля. По този богоустановен начин православните християни се стремим да подготвим сърцата и душите си за искрена и истинска среща с Бога и ближния в Тайнството на светата Евхаристия, за да бъде То спасително за личността.
 
Сам Господ Иисус Христос обещава на Своите свети ученици духовна власт да "свързват" и "развързват" на земята и на небето (Мат. 18:18), а след възкресението Си Спасителят я предава на апостолите и на техните приемници, като им казал: "Както Ме Отец прати, тъй и Аз ви пращам. И като рече това, духна и им каза: приемете Духа Светаго. На които простите греховете, тям ще се простят; на които задържите, ще се задържат" (Иоан 20:21-22).
 
Вярващият каейки се изповядва искрено и със съкрушено сърце в присъствие на свещеника своите грехове. След изповедта той посредством свещенослужителя може да получи опрощение чрез действието на Светия Дух от Самия Иисус Христос. Думата покаяние, на гръцки език метаноя, означава промяна на начина на живот. Началото му е в съзнанието за греховете и в желанието да бъдат тези изкоренени. Поради незнание или по една или друга причина, мнозина считат, че тайнството се състои само и единствено в изповедта, но крайната цел е прекратяването на греха.
 
Подготовка за изповед
 
За тази цел е желателно преди това да се говори с православен свещеник и да се вземат под внимание неговите насоки. Освен това препоръчваме публикуваната информация на официалната страница в интернет на българската патриаршия на БПЦ, която може да се използва от вярващите като помощно средство, достъпна на линк bg-patriarshia.bg.
 
Кога мога да се изповядам?
 
В нашия храм изповеди са възможни в петъчните дни след вечерното богослужение или половин час преди започването на светата Литургия в неделния ден, както и по договаряне със свещеника.