Всяка неделя
8:30 ч. Утреня, след 9:30 ч. възможност за изповед
10:00 ч. Божествена Света Литургия

Всеки петък
17:00 ч. Вечерня, след 18:00 ч. възможност за изповед

+++ ИЗВЪНРЕДНО ПРЕЗ АПРИЛ +++

Събота, 20 април
16:00 ч. до 18:30 ч. семинар с проф. д-р Асад Елиас Катан на тема "Божията милост и нашето наследство"
18:30 ч. Възкресна Вечерня

Лазарова Събота, 27 април
17:00 ч. Празнична Възкресна Вечерня

На дните 29, 30 април
17:00 ч. Последование на Жениха

+++

Църковен календар

Постен календар

Житията на светците