Българската православна църковна община в Хамбург е енория на Българската православна църква и за основа на нейното устройство служи УСТАВ НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА – БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ. Конкретно за енорийския живот важни са главите 11 и 12 от този устав.

За управлението на Българската православна църковна община според немските закони има регистрирано едноименно дружество с идеална цел, което е признато от немските данъчни служби. Уставът на дружеството можете да прочетете тук.