Преустройство за православно богослужение

След откриването на новата Българска църква на 11-ти май 2019, негово високо преосвещенство митрополит Антоний благослови да се започне работата по изготвяне на план за благолепие, с основна цел преустройване на красивия протестантски храм в Божий дом, съобразен с богослужебния канон на православната църква.

В интензивен работен процес о. Кръстин разработи с настоятелството на енорията подробен план за нещата, необходими за преустройството според канона.

Дирекция по вероизповеданията към Министерски съвет на Република България отпусна средства, с които осъществяването на такъв план изобщо стана възможно. Многобройни знайни и незнайни вярващи християни също подпомагат с финансови средства и доброволчески труд обличането в православни одежди на Остеркирхе. Всяка допълнителна финансова помощ или участие с доброволческа работа са необходими и добре дошли.

В началото на юли 2020 г. първата половина от благолепния план беше изпълнена. В нашата църква бха монтирани новият иконостас, свети престол, синтрон и мебели в олтарносто пространство.

Стараейки се да се съхранят архитектурните дадености и да не бъде унищожена естетиката на оригиналните стилови особености, основна цел при разработването на плана за благолепие беше създаването на едно храмово пространство и атмосфера, които православните християни да припознават като свои. Това предполага интегрирането на няколко елемента, които функционално са от съществено значение за православното Богослужение.