Църковното настоятелство на БПЦО "Св. Св. Кирил и Методий"

Ви кани най-сърдечно

в неделя, 23-ти февруари 2014 г., от 11:30 ч.,
в Bugenhagenkirche | Biedermannplatz 19 | 22083 Hamburg
на годишното ни общо събрание.

 

 Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1.      Отчет на председателя за работата на църквата за 2013-та г.
2.      Отчет на ковчежника
3.      Гласуване за приемане на отчета на църковното настоятелство
4.      Молба на настоятелката София Рълева за приемане на оставката и и избиране на нов член
5.      Статус на инициативата „Търсим храм”
6.      Други
 
След събранието имаме възможността да продължим разговорите на актуални теми в  Kirchencafé.
 
от Църковното настоятелството
на БПЦО „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Хамбург