"Честта на поста се корени не във въздържанието от храна, но в отдалечаването от греха; онзи, който ограничава поста само до въздържанието от храна, такъв повече го безчести. Нека постят не само устата, но и зрението, и слухът, и нозете, и ръцете -всички членове на тялото ни... Нека пости и слухът, а постът на слуха е в това да не приемаме злословия и клевети."

(Св. Йоан Златоуст)