Църковното настоятелство на БПЦО "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Хамбург
ВИ КАНИ НАЙ-СЪРДЕЧНО
на 10.04.2022 от 12:00 ч.
на годишното общо събрание.

в Osterkirche Eilbek, Wandsbeker Chaussee 192, 22089 Hamburg (*)

Дневен ред:
1. Отчет на председателя за дейността на църквата за 202
1-а г.
2. Финансов отчет на ковчежниказа 2021
3. Представяне на бюджета за 2022
4. Гласуване за приемане на отчета на църковното настоятелство

5. Перспективи и промени в енорията и църковното настоятелство
6. Други


(*) Ако общото събрание не може да се проведе в сградата на църквата поради настоящите ограниченията свързани с пандемията COVID-19, енориашите ще бъдат поканени на алтернативно онлайн общо събрание, което ще се проведе на същия ден, 10 април 2022 г. Онлайн поканата ще бъде изпратена не по-късно от една седмица преди 10 април 2022 г.

От Църковното Настоятелството на БПЦО „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Хамбург