Църковното настоятелство на БПЦО "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Хамбург

ВИ КАНИ НАЙ-СЪРДЕЧНО

на 21.03.2021 от 12:00 ч.
в Osterkirche Eilbek, Wandsbeker Chaussee 192, 22089 Hamburg (*)

на годишното общо събрание.

Дневен ред:

1. Отчет на председателя за дейността на църквата за 2020-а г.
2. Финансов отчет на ковчежника за 2020
3. Представяне на бюджета за 2021
4. Гласуване за приемане на отчета на църковното настоятелство

5. Представяне и дискусия относно бъдещи проекти от плана за благолепие
6. Други


(*) Ако общото събрание не може да се проведе в сградата на църквата поради настоящите ограниченията свързани с пандемията COVID-19, енориашите ще бъдат поканени на алтернативно онлайн общо събрание, което ще се проведе на същия ден, 21 март 2021 г. Онлайн поканата ще бъде изпратена не по-късно от една седмица преди 21 март 2021 г.

От Църковното Настоятелството на БПЦО „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Хамбург