Една от най-същностните части на плана за преустройство според православния канон и неизменна за православното църковно пространство по принцип е изписването на цикъл с 12 сцени на Господски празници.

След интензивна едногодишна работа първата половина от благолепния ни план беше изпълнена. В началото на месец юли с Божията помощ в нашата църква бяха монтирани новият иконостас, свети престол, синтрон и мебели в олтарносто пространство.

В допълнение към вече завършените проекти, има и други точки от плана за благолепие, които в момента се намират в изчаквателна позиция, тъй като общината не разполага с необходимите финансови ресурси, за да ги реализира. 

Православните църкви имат свой строго определен ред. В тях има обекти, които правят храма да изглежда по-красив, по-тържествен и достоен, но преди всичко това са предмети, които са от съществено значение за богослужението. Така е и с иконите.

След победата на иконопочитателите в икоклазма през 843 г. (ожесточен спор между почитателите на икони и противниците им, продължил близо двеста години), изображенията на Спасителя, Божията майка, ангели, светии, стават неразделна част от строгия ред, по който се изписват или украсяват православните църкви. Почитанието на иконите е догма на християнската вяра, формулирана от Седмия Вселенски събор: "Това, което словото съобщава чрез слуха (четене и почитане на Евангелието), живописта показва в мълчание, чрез изображението" - догма, която следва от основната изповед на Църквата - човешкото въплъщение на Божия Син." 

Вход Господен resurrection of christ todor mitrovic

На страничните стени на храма след победата над иконоборците в 9 век се утвърждава да се изобразяват по твърдо определена програма сцени от живота на Богородица и живота и страданията на Иисус Христос. Планът е под страничните прозорци на нашия храм да се закачат по шест от всяка страна специално за това изписани икони със сцени от Господския празничен цикъл. 

     

Вече има  проведени предварителни разговори с ярки представители на иконописта. Могат да бъдат поканени някои от зографите на изложба в Хамбург, за да се запознае енорията с техния стил на рисуване и да се разговаря на живо с тях. Допълнителна информация за проекта може да бъде дадена на общите събрания на енорията или при запитване в неделни дни след литургия.

За да може да се организират изложби, беседи по темата и изписването на самите икони е нужна вашата финансова подкрепа.

Можете да направите целево дарение на банковата сметка на общината:

Банкови данни: Bulgarische orthodoxe Kirchengemeinde "Die Heiligen Kyrill und Methodius"-Hamburg e.V.
IBAN: DE 9220 0300 0006 0202 5280 BIC: HYV EDE MM300

Можете да ползвате и PayPal на същата сметка:

 

За изписването на целия цикъл е необходима сума от около 20.000 евро. Ясно е, че става въпрос за дългододишен проект и че може да се започне с това на година да се финансира по една икона. Освен сумата за изработването на самия цикъл, би имало и допълнителни разходи по организацията на изложбите и беседите. 

Към момента по този проект са постъпили 600 евро.