Предстоящи проекти от плана за благолепие 

В допълнение към вече завършените проекти, има и други точки от плана за благолепие, които в момента се намират в изчаквателна позиция, тъй като общината няма необходимите финансови ресурси, за да ги реализира. Тук сме събрали информация за ориентир какво още предстои да бъде направено. Допълнителни подробности или въпроси за отделните проекти могат да бъдат обсъдени на общите събранията на енорията или в неделни дни след литургия в църквата.

Икони с 12-те  Господски празници

Една от най-същностните части на плана за преустройство според православния канон и неизменна за православното църковно пространство по принцип е изписването на цикъл с 12 сцени на Господски празници.

Православните църкви имат свой строго определен ред. В тях има обекти, които правят храма да изглежда по-красив, по-тържествен и достоен, но преди всичко това са предмети, които са от съществено значение за богослужението. Така е и с иконите.

След победата на иконопочитателите в икоклазма през 843 г. (ожесточен спор между почитателите на икони и противниците им, продължил близо двеста години), изображенията на Спасителя, Божията майка, ангели, светии, стават неразделна част от строгия ред, по който се изписват или украсяват православните църкви. Почитанието на иконите е догма на християнската вяра, формулирана от Седмия Вселенски събор: "Това, което словото съобщава чрез слуха (четене и почитане на Евангелието), живописта показва в мълчание, чрез изображението" - догма, която следва от основната изповед на Църквата - човешкото въплъщение на Божия Син."

      

На страничните стени на храма след победата над иконоборците в 9 век се утвърждава да се изобразяват по твърдо определена програма сцени от живота на Богородица и живота и страданията на Иисус Христос. Планът е под страничните прозорци на нашия храм да се закачат по шест от всяка страна специално за това изписани икони със сцени от Господския празничен цикъл.  

Вече са проведени предварителни разговори с ярки представители на иконописта. Могат да бъдат поканени някои от зографите на изложба в Хамбург, за да се запознае енорията с техния стил на рисуване и да се разговаря на живо с тях. Допълнителна информация за проекта може да бъде дадена на общите събрания на енорията или при запитване в неделни дни след литургия.

За да може да се поръча изработката на икони са нужни финансови ресурси. Целеви дарения изписването са добре дошли.

Полилей

Важен елемент от благолепието на християнските храмове е полилеят. Първоначално той е изпълнявал чисто функционална роля по време на определени Богослужения и е бил с формата на семпло “хоро“, с висящи кандила и/или свещи, които се палят в определени часове.  Още в късната античност поради огромното значение на светлината започва да приема все по-богати декоративни форми и орнаменти, докато не се превърне в един конгломерат от елементи и символи на разкоша и царствеността. Всичко това обаче няма реално нищо общо с функцията на самото хоро, а се превръща все повече и повече в самоцел. 

В кореспонденция със стила на елементите на сградата и новоизградените иконостас и св. Престол, целта е да се направи хоро от месинг, което да не парадира с излишно великолепие. Първи проекти за това вече има.

Певници за хора

Хорът на църковната община има нужда дългосрочно от шкаф за съхраняване на книгите, необходими за Богослужението, както и от удобен пулт за разполагане на нотите по време на службите, така че повече певци едновременно да могат да следят последованието. Такива певници се изработват от дърво. Прокет предстои да бъде разработен.

Епископски трон

В дясната страна на църквата пред иконостаса се разполага епископски трон, обикновено от дърво или камък, на който седи владиката. Проект предстои да бъде разработен.

Външно саниране на сградата

Сградата на Остеркирхе е паметник на културата. Поради влагата и влиянията на атмосферните условия се налага външно саниране на сградата и запълване на фугите, за да се осигури по-дълъг живот на сградата и по-здравословен климат вътре в нея. Образуването на мухъл във вътрешното пространство е сериозен проблем, срещу който трябва да предприемат спешни мерки, за да не се руши зида.

За да може да се осъществят всички тези планове са нужни финансови ресурси. Целеви дарения за отделните проекти са добре дошли.

Банкови данни: Bulgarische orthodoxe Kirchengemeinde "Die Heiligen Kyrill und Methodius"-Hamburg e.V.
IBAN: DE 9220 0300 0006 0202 5280 BIC: HYVEDEMM300

Можете да ползвате и PayPal на същата сметка: