Мебели в олтарното пространство

Част от преустройството според православното богослужние е обособяването на специални пространства, които в православния храм обслужват различни богослужебни нужди. От лявата страна обикновено се разполага протезиса, където се извършва проскомидията (подготвителната част на литургията) и се съхранява църковна утвар и книги. А в дясната страна е диаконикона -  място за преобличане на клира и окачване на богослужебните одежди.

    

Тези две пространства в нашата църква са редуцирани до функционални дървени шкафове с красиви дърворезби. Проектът и изработката са на българския дърворезбар г-н Тихомир Величков.