Свети престол и синтрон

В преустройството според правослвното богослужение присъствието на още два елемента е от съществено значение – св. Престол и синтрон.

В параклиса, както Българската църковна община го пое от евангелската църква, имаше голяма олтарна маса и амвон от камък. Тъй като след издигането на иконостаса, мястото в олтарното пространство трябваше да бъде използвано оптимално за  разполагането на отделните елементи, а старата олтарна маса беше твърде голяма. За тоба беше изработен нов св. Престол като камъкът на старата олтарна маса беше вложен в направата му. В диалог с колонадата на иконостаса новият св. Престол също е носен от колони от врачански камък и има пано с голям релеф с победния знак – Христограма – показан във видение на император Константин Велики преди победата му на Милвийския мост.

В апсидата на християнските храмове според православния канон се разполага каменна стъпаловидна пейка, в средата на която се издига своеобразен трон. Той изобразява престола на Христос и само висшето духовенство може да седи на него по време на Богослужението. В нашия храм апсида няма и за това тронът е разположен на насрещната стена, под големия прозорец. Той отново е изработен от врачански варовик и от камъка на старата олтарна маса и украсен с релефи.