Иконостас

Най-сериозната промяна в процеса на Преустройство на евангелския параклис в православен храм представлява поставянето на иконостас. Той физически изобразява входа към олтарното пространство - Светая Светих на литургичното служение, а символично - портата към Небесното царство, в което отвъд времето и пространството се случва светата Божествена литургия. В тази света Божествена литургия ние всички съучастваме по време на неделната служба и пеем, благодарим и се молим заедно с всички преди и след нас, с ангели, архангели и всички небесни сили.

Иконостасът за Хамбургската църква

При търсенето на подходяща форма за иконостас за Хамбургската църковна община два фактора изиграха основна роля. От решаващо значение при избора на вида иконостас бяха вече наличните мозаечни икони, които две години по-рано младата мозаицистка Теодора Йорданова изработи за нашата община. Мозайката като монументална художествена техника изисква да бъде поставена в каменен или тухлен иконостас. Това предопредели избора на материала камък.

Вторият мотив, определил формата и материала  на иконостаса беше стремежа да се намери решение, което да не е в разрез с архитектурните дадености на сградата. Светлият колорит на параклиса зададе посоката в търсене на правилния цвят и вид камък. Спряхме се на уникалния мек и светъл врачански варовик в изпълнение ал'антик (което значи, че не е полиран). Желанието определящият архитектурен елемент на сградата, централният прозорец, да остане да присъства в храмовото пространство зададе мащаба на иконостаса. Колонадата като класически и най-семпъл принцип за структуриране на архитектонично пространство наложи формата.

 

За стилов ориентир послужиха средновизантийски образци заради изчистената форма и функционална лаконичност. В последните десетилетия в големи и важни български църкви бяха изградени каменни иконостаси от подобен тип – Св. 40 мъченици във Велико Търново и Св. София в София. Мраморен е и иконостасът в катедралния храм в София, Св. Александър Невски. 

Проектът за Хамбургската църква се оказа комплексен и сложен. Няколко български фирми изпратиха оферти за проект и изпълнение на иконостас. Изборът падна на българската фирма Минерали-М ООД, която отговаряше на най-много от критериите в заданието, и постигна резултат, вписващ се хармонично и естествено в пространството на църквата. Г-жа Надежда Ключкова, собственик на Минерали-М, работи с голям професионализъм, гъвкавост, търпение и изобретателност по изработката на проекта, а монтажът, изпълнен от фирмата Монтажи Мрамор ЕООД на г-н Атанас Китов, беше изключително бърз и качествен.

В течение на проектирането на новия иконостас стана ясно, че поставянето му изисква инсталацията на поддържаща конструкция в подземния етаж, тъй като статиката на сградата не е планувана за такава допълнителна каменна тежест. Благодарение на безвъзмездната помощ на конструктор статик от Хамбург и този проблем намери правилно разрешение.