От май месец отново църквата е с отворени врати. Въпреки пандемията COVID 19 е позволено да отслужваме св. литургия с вярващите, като се вземат предвид повишени хигиенни изисквания. Доброволци гарантират спазването на разработената от настоятелството Концепция за ограничаване на разпространението на коронавирус (SARS-CoV-2).  
 

Кратка извадка от мерките Ви предлагаме тук:
1.1. Броят на участващите в Богослужението се определя от размера на площта на вътрешното пространство (без притвор и олтарно пространство) при спазване на минималното разстояние от 1,5 m.
1.2. Всички участници са задължени да носят медицински маски и да дезинфекцията на ръцете си на влизане. Децата до седемгодишна възраст са освободени от носенето на маски.
1.3. Задължително е спазването на минимално разстояние от 1,5 м (не се отнася за членове на семейството или хора, живеещи в общо домакинство).
1.4. Хората със симптоми на остри заболявания на дихателните пътища (каквито са и симптомите на настинка) остават у дома.
1.5. Църковното кафе (заедница) отпада. Храна и напитки няма да се предлагат.
1.6. След края на службата участниците напускат сградата на църквата, спазвайки минималното разстояние.

Всички БОГОСЛУЖЕНИЯ през този месец ще се провеждат при съблюдаване на горните мерки и при условие, че не бъдат наложени повторни рестрикции. 

----------------------------------------
Църквата е отворена всяка сряда и петък от 16:00-19:00 ч. и неделя от 10:00-14:00 ч.
Wandsbeker Chaussee 192, 22089 Hamburg.