Среща-разговор на тема „Всеправославният събор на о. Крит” 
 23-и октомври 2016, 13 часа
Българска православна църква, Kapelle Diebsteich, Am Diebsteich 4, 22761 Hamburg

Между 19-и и 26-и юли тази година, в Православната академия на о. Крит се проведе Всеправославният събор. Делегати от десет православни църкви бяха в продължение на една седмица в евхаристийно общение едни с други и разискаваха въпроси на Православната вяра. Бяха дискутирани следните теми: 1) Важността на поста и спазването му днес; 2) Отношения на Православната църква с останалия християнски свят; 3) Автономията и начинът на нейното провъзгласяване; 4) Православната диаспора; 5) Тайнството брак и пречките за него; 6) Мисията на Православната църква в съвременния свят.

На 23-и откомври, от 13:00 часа, д-р Смилен Марков, присъствал на Събора на о. Крит, ще бъде гост на Българската православна църква в Хамбург, за да ни сподели личните си впечатления и наблюдения.
Адрес: Българска православна църква в Хамбург, Kapelle am Diebsteich, Diebsteich 4