Между 16-ти и 18-ти май свещеник Йордан Пашев от Регенсбург последва поканата на църковната ни община и ни гостува в Хамбург, за да посвети многобройните желаещи миряни в тайните на класическата иконопис.

Отец Йордан изнесе първата вечер просторен доклад, в който разясни техниките и спецификите на иконописта. В тридневната работилница участниците с голям възторг и ентусиазъм разработиха избраните от тях мотиви или светци. Повечето икони дори бяха завършени. Резултатите могат да бъдат видяни павилиона на Българската православна църковна община в рамките на Съседска среща „България във Вилхелмсбург” на 24 май от 12.00 до 16.00 ч. – Rotenhäuser Feld (между Weimarer Straße und Rotenhäuser Damm), Hamburg-Wilhelmsburg. Вход свободен. 

Повече информация за предстоящата празнична програма по повод патронния ни празник ще намерите тук.