Мир вам, възлюбени в Христа братя и сестри!
 
С навлизането в месец февруари, на втория му ден, ще честваме един от Господските празници - Сре­те­ние Господне, праз­никът на срещите: „срещата на пра­вед­ния Си­ме­о­н с Гос­по­да, на чо­ве­ка - с Бо­га, на Вет­хия За­ве­т - с Но­вия“; ще честваме на­шата лична среща с Гос­по­д Иису­с Хри­стос. С Него можем да се срещаме и съединяваме всяка неделя и от този месец.
 

В първата неделя на февруари ще чуем въпроса на законника към Христос: „Учителю, коя заповед е най-голяма в закона? А Иисус му отговори: възлюби Господа, Бога твоего, с всичкото си сърце, и с всичката си душа, и с всичкия си разум: тази е първа и най-голяма заповед; а втора, подобна ней, е: възлюби ближния си като себе си; на тия две заповеди се крепи целият закон и пророците.“ (Мат. 22:36-40)

През втората февруарска неделя ще се запитаме какви таланти ни е поверил Господ, дали и как ги използваме в свидетелство за любовта си към Бога и към ближния и как се трудим, за да преумножаваме Божиите дарове.
 
На третата неделя от месеца ще си припомним силната сърдечна вяра на хананейката, вярата и упованието в Господа, чрез които всеки може да получи Божията помощ и утеха.
 
В последната неделя на февруари, от която ще започне четириседмичната ни подготовка за Великия пост, ще чуем притчата за Митаря и Фарисея, за гордостта и смирението; ще разберем колко важно е да се молим като Митаря: „Боже, бъди милостив към мене, грешника!“ (Лук. 18:10-14).
 
На 4 февруари от 13:30 часа в храма ни ще беседваме с нашия скъп гост от България архимандрит Прокопий, игумен на Ботевския манастир „Св. вмчца Марина“.
 
На 11 февруари от 13:30 часа е поредната отворена среща на енорията ни за обсъждане на текущи организационни въпроси.
 
На 18 февруари от 12:00 часа ще се състои Годишното общо събрание на дружеството.
 
Всички ние сме поканени на празника по случай 10-годишнината на фолклорен танцов състав „РитмиККа“ на 3 февруари от 18:00 часа във Friedrich-Ebert-Halle, Alter Postweg 36, 21075 Hamburg. Вход свободен.