Христос се ражда, славете Го!

Този, Който се роди преди време от Отца без намесата на жена, се ражда във времето от майка без намесата на баща. Бог се снизява доброволно да стане човек, за да издигне човека в божествено достойнство по благодат. Човекът осиновява Бога във времето, a Бог осиновява човека във вечността.

Христос слиза от небето, посрещнете Го!

Българската православна църковна община „Свв. Кирил и Методий“в гр. Хамбург пожелава светли, мирни и тихи Рождественски дни.