Die Bulgarische orthodoxe Kirchengemeinde "Die Heiligen Kyrill und Methodius"-Hamburg e.V.  принадлежи към Западно- и Средноевропейска Епархия на Българската Православна Църква. Предстоятел на епархията с главно седалище в Берлин е НВП митрополит Антоний.

"Домът ми ще се нарече молитвен дом"
Матей, 21:13
 
От основаването си през 2007 до пролетта на 2019 г. Българската православна църковна община в Хамбург беше „на гости“ и под наем в различни храмове, собственост на протестантската църква в града. 

Първите няколко години енорията празнуваше Богослужения в Бугенхагенкирхе в Бармбек. След това за няколко месеца бяхме приютени в църковна сграда на Рьонтгенщрасе, докато се преместихме в капелата на гробището Дийбстайх.

През месец ноември 2018 г. нашата община пое дългосрочно грижата за сградата на Остеркирхе в Айлбек. 

Така, по Божия милост, най-сетне имаме наш Божи дом.

За сградата на Остеркирхе

Църковната сграда на Остеркирхе е истинска благодат както заради централното си разположение в града, така и заради красотата, простотата и финеса на архитектурната ѝ форма. Строена е втората половина на 19 век като гробищен параклис по проект на архитекта Алексис дьо Шатоньоф.

Наша задача е да се грижим за сградата и да я поддържаме. За това още преди нанасянето в църквата бяха извършени сериозни ремонтни дейности изцяло с доброволчески труд. Също така беше инсталирана нова система за парно отопление.

Първата ни цел е да намерим път да преустроим този красив протестантски храм в православна църква, съобразявайки православните канонични изисквания с естетиката на оригиналната архитектура. Стараейки се да работим с уважение към даденостите, без да ги унищожаваме, същевременно си поставяме за основна цел да създадем едно храмово пространство и атмосфера, които православните християни да припознават като свои. Това предполага интегрирането на няколко елемента, които функционално са от съществено значение за православното Богослужение.

Преустройство според православния канон

Иконостас

Най-сериозната промяна представлява поставянето на иконостас, който физически представлява входа към олтарното пространство – Светая Светих на литургичното служение, а символично – портата към Небесното царство, в което отвъд времето и пространството се случва Светата Божествена литургия.

Решението иконостасът да бъде направен от камък беше продиктувано от два основни мотива. Мозаечните икони, които две години по-рано младата мозаицистка Теодора Йорданова изработи за нашата община, налагат заради монументалнта техника на изпълнение да бъдат поставени в каменен или тухлен иконостас. Архитектурните елементи на сградата бяха вторият елемент, предопределил избора на камък.

За стилов ориентир послужиха средновизантийски образци заради изчистената форма и функционална лаконичност. Проект и изпълнение пое българската фирма Минерали М. Материалът е врачански варовик - светъл и мек на цвят, който да кореспондира с даденостите на архитектурата.

Св. престол и синтрон

Вместо старата олтарна маса, която беше твърде голяма, от Минерали М беше изработен нов св. престол като камъкът на старата беше изпoлзван в направата. В диалог с колонадата на иконостаса новият св. престол също е носен от колони от врачански камък.

В апсидата - в нашия случай на насрещната стена на църквата - според православния канон се разполага каменна стъпаловидна пейка, в средата на която се издига своеобразен трон. Той изобразява престола на Христос и само висшето духовенство може да седи на него по време на Богослужението. В нашия храм тронът също е изработен от врачански варовик - както иконостаса и колоните на олтарната маса - и е произведение на Minerali M.

Мебели в олтарното пространство

Част от преустройството на църквата е обособяването на специални пространства, които в православния храм обслужват различни богослужебни нужди. От лявата страна обикновено се разполгага протезиса, където се извършва проскомидията (подготвителната част на литургията) и се съхранява църковна утрвар и книги. А в дястната страна е диаконикона -  място за преобличане на клира и окачване на богослужебните одежди.

Тези две пространства в нашата църква са редуцирани до функционални дървени шкафове с красиви дърворезби. Проектът и изработката са на българския дърворезбар Тихомир Величков.

ГАЛЕРИЯ СЪС СНИМКИ