Владико Христе Боже, Царю на вековете и Създателю на всичко, благодаря Ти за всички блага, които ми даде, и за причащението с Твоите пречисти и животворящи Тайни. Моля те, Благи и Човеколюбче, запази ме под Твоя покров и в сянката на Твоите криле и ми дарувай чак до последното ми издихание с чиста съвест достойно да се причастявам с Твоите светини, за прошка на греховете и за вечен живот.
 
Защото Ти си хлябът на живота, изворът на светостта, подателят на благата и на Тебе въздаваме слава, с Отца и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков!
Амин!