Сутрин, след молитвите след ставане от сън, се казват следните псалми и молитви:

Причастни молитви от св. Йоан Златоуст

Не съм достоен Владико Господи, да влезеш под покрива на душата ми. Но понеже Ти като човеколюбец искаш да живееш в мене, дръзновено пристъпвам. Заповядваш да разтворя вратите, които Ти самият създаде, и да влезеш със свойственото Ти човеколюбие, да влезеш и да просветиш помрачената ми мисъл. Вярвам, че ти ще направиш нова, защото не изпъди блудницата, дошла при Тебе със сълзи, нито отблъсна разкаялия се митар, нито изгони разбойника, познал Твоето царство, нито покаялия се гонител остави, какъвто е бил, но всички, дошли при тебе с покаяние, Ти причисли в лика на Твоите приятели. Само ти едничък си благословен всякога, сега и в безкрайни векове!
Амин!

Господи Иисусе Христе, Боже мой, облекчи, очисти и прости на мене, грешния, негоден и недостоен твой раб моите прегрешения, съгрешения и грехопадения, с които от младини до настоящия ден и час Ти съгреших, било съзнателно или несъзнателно, било с думи, дела или помисли, или с мисли и предприятия и с всичките ми чувства.
 
И по молитвите на безсеменно родилата Те пречиста и Приснодева Мария, едничката моя непосрамнаща надежда, застъпница и спасение, удостой ме неосъдно да се причастя с пречистите, безсмъртни, животворящи и страшни Твои Тайни, за прошка на греховете и за вечен живот, за освещение, просвещение, сила, изцерение и здраве на душата и тялото, за премахване и пълно унищожаване на моите лоши мисли и помисли, предприятия и нощни мечтания, внущавани от тъмните и лукави духове.
 
Защото Твое е царството, силата и славата, честта и поклонението, с Отца и Сина и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков!
Амин!
  
Вярвам, Господи, и изповядвам, че Ти си наистина Христос, Синът на живия Бог, дошъл на света да спасиш грешниците, от които пръв съм аз. Вярвам още, че това е самото пречисто Твое тяло и самата драгоценна Твоя кръв. И тъй, моля Ти се: помилуй ме и ми прости прегрешенията, волни и неволни, извършени с дума или дело, съзнателно или несъзнателно, и удостой ме неосъдно да се причастя с пречистите Твои Тайни, за прошка на греховете и за вечен живот.
Амин!