УЧАСТВАЙ И ТИ И ПОДКРЕПИ НАШИТЕ ПРОЕКТИ!

 „Всеки да дава според както е решил в сърцето си,
без да се скъпи, и не от принуждение;
защото Бог обича онзи, който дава на драго сърце.“
2 Кор. 9:7

Важна задача на нашата църковна община е както просветната дейност така и плануването и осъществяваването на концерти, работилници, благотворителни акции и други мероприятия. За това се нуждаем от ресурси от материален и нематериален характер.

Нека да растем заедно! Подкрепете дейността ни и дарете време, идеи, труд, познания, опит или финансови средства! Обърнете се към нас, ако искате да научите повече за проектите.

Най-големият тазгодишен проект е благоустройството на храма, което е свързано с големи разходи. Всяка допълнителна финансова помощ е добре дошла.
 
Всяка помощ ни дава възможност да работим енергично и да се развиваме, за да достигнем до повече сърца, да помогнем на повече хора!

ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА

Ако желате да дарите парични средства, можете да ги преведете директно на сметката на дружеството:

Kontoinhaber: Bulgarische orthodoxe Kirchengemeinde "Die Heiligen Kyrill und Methodius"-Hamburg e.V.
IBAN: DE92200300000602025280 BIC: HYVEDEMM300

Можете да ползвате и PayPal на същата сметка:

 

На тази сметка можете да направите и доброволно дарение за извършване на църковни ритуали - кръщение, венчавка, водосвет, молебен или погребение.

С всяко сторено дарение получавате облекчаване от данъците.

Българската православна църковна община е призната от немските данъчни служби. Всички средства от членски внос или дарения постъпват на банковата сметка на общината. Членовете на църковното настоятелство работят на доброволни начала.

От сметката на църковната община може да се тегли единствено с пълното съгласие и в присъствието на свещеника, председателя на общината и ковчежника. Веднъж годишно на достъпно за всеки член общо събрание се решава как да се разполага с приходите и се дава отчет за разпределянето на средствата през изминалата година.