1. МАЛКО ПОВЕЧЕРИЕ Часослов  стр. 191-207 (на старославянски и български език)
 
2. ВЕЛИКО ПОВЕЧЕРИЕ Часослов стр. 151-191 (на старославянски и български език)
 
3. МОЛЕБЕН КАНОН НА СВ. БОГОРОДИЦА