† В името на Отца и Сина, и Светия Дух. Амин. († прекръствайте се при този символ!)
††† Святи Боже, святи Крепки, святи Безсмъртни, помилуй ни. (х3)
Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и всякога и във вечни векове. Амин.
Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй.

† Пресвета Троице, помилуй ни. Господи, очисти греховете ни. Владико, прости беззаконията ни. Светий, посети и изцери немощите ни заради Твоето име.
Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй.
Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и всякога и във вечни векове. Амин.
https://file.oxchurch.com/s/6XKDmZD9oBxgCPe
† Отче наш, който си на небесата!
Да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята; насъщния ни хляб дай ни днес; и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на длъжниците си, и не ни въвеждай в изкушение, а ни избави от лукавия.
† Защото Твое е царството и силата и славата:
на Отца и Сина, и Светия Дух сега и всякога и във вечни векове. Амин

Припев: † Помилуй ме, Боже, помилуй ме!
Сега аз, грешният и никому потребният, пристъпвам към Тебе, моя Владика и Бог.
Не смея да погледна към небето, но само се моля и викам:
Господи, дай ми ум, за да оплаквам горчиво делата си.
Изповядвам Ти, Спасителю, всички грехове, които сторих, и раните на душата и тялото ми, които вътрешни убийствени помисли ми причиниха.
Припев: † Помилуй ме, Боже, помилуй ме!
Спасителю, като Бог прости всичките ми волни и неволни, явни и скрити, съзнателни и несъзнателни грехове, очисти ги и ме спаси.
Богородичен: Пречиста Божия Майко!
Погледни на мене, грешния, избави ме от примките на дявола и ме оправи в пътя на покаянието, за да оплаквам горчиво делата си.

Псалом 6 (Псалом Давидов)
Господи, в яростта Си не ме изобличавай и в гнева Си не ме наказвай.
Помилуй ме, Господи, защото съм немощен; изцели ме, Господи, защото костите ми са потресени; потресена ми е силно и душата; а Ти, Господи, докога?
Обърни се, Господи, избави душата ми, спаси ме поради милостта Си,
защото в смъртта няма спомен за Тебе: в гроба кой ще Те слави?
Уморен съм от моите въздишки; всяка нощ обливам леглото си, със сълзи измокрям постелката си.
Помрачи се от скръб окото ми, остаря поради всичките ми врагове.
Махнете се от мене всички, които вършите беззаконие, защото Господ чу гласа на моя плач, Господ чу молбата ми, Господ ще приеме молитвата ми.
Да бъдат посрамени и жестоко поразени всички мои врагове; да се върнат назад и в миг да се засрамят.

Песен 3 Припев: † Помилуй ме, Боже, помилуй ме!
Като гледам морето на живота да се вълнува от бурите на изкушенията, аз прибягвам към Твоето тихо пристанище и Ти викам:
Многомилостиви Боже, избави душата ми от гибел.
Към Тебе прибягвам, Иисусе! Съгреших Ти Господи, очисти ме. Вземи от мене тежкия греховен товар и като добросърдечен дай ми сълзи на умиление.
Припев: † Помилуй ме, Боже, помилуй ме!
Обърни внимание върху мене, Боже, Спасителю мой, с милостив поглед и приеми моята гореща изповед.
Богородичен: Ето, Богородице, твоят Син ни поучава на добро, а аз грешният всякога бягам от доброто; но ти като милостива помилуй ме, за да се покая за моите зли дела.

Псалом 31 (Псалом Давидов)
Блажен е оня, комуто беззаконията са простени, и чиито грехове са покрити!
Блажен е онзи човек, комуто Господ няма да вмени грях, и в чийто дух няма лукавство!
Докле мълчах, изтощиха се костите ми от вседневното ми охкане, защото денем и нощем тежеше над мене Твоята ръка; свежестта ми изчезна като през лятната суша.
Но аз Ти открих греха си и не скрих беззаконието си; аз казах: "ще изповядам Господу моите престъпления", и Ти сне от мене вината на греха ми.
Затова всеки праведник ще Ти се помоли овреме, и тогава разливът от многото води няма да го достигне.
Ти си моя закрила: Ти ме пазиш от скръб; окръжаваш ме с радост на избавление.
„Ще те вразумя - казва Бог, - ще ти насоча пътя, по който да вървиш; ще те ръководя, Моето око е над тебе."
"Не бивайте като кон, като неразумна мъска, чиито челюсти трябва да се обуздават с юзда и оглавник, за да ти се покоряват."
Много са скърбите за нечестивеца, а който се уповава на Господа, него милост окръжава.
Веселете се в Господа и радвайте се, праведници; тържествувайте, всички прави по сърце.

Песен 4 Припев: † Помилуй ме, Боже, помилуй ме!
О, горко на мене, грешния! Повече от всички човеци съм за окайване.
Няма у мене покаяние, но дай ми, Господи, сълзи, за да оплача горчиво делата си.
Не ми затваряй в оня час Твоята врата, Господи, Господи, но отвори я за мене, който Ти се кая.
Припев: † Помилуй ме, Боже, помилуй ме!
Човеколюбиви Боже, Който искаш всички да се спасят!
Ти ме повикай и като благ, приеми ме каещия се.
Богородичен: Свързан сега с много вериги от грехове и задържан от зли страсти и нещастия, прибягвам към тебе, мое спасение, и викам:
Помогни ми, Дево, Майко Божия!

Псалом 37 (Псалом Давидов)
Господи, в яростта Си не ме изобличавай и в гнева Си не ме наказвай, защото Твоите стрели се забиха в мене, и Твоята ръка тежи върху ми.
Няма здраво място в плътта ми от Твоя гняв; няма мира в моите кости от греховете ми; защото беззаконията ми превишиха главата ми, като тежко бреме ме притиснаха,
смърдят и гноясват моите рани поради безумието ми.
Аз се прегърбих и съвсем се наведох, цял ден ходя натъжен; защото чреслата ми са цели възпалени, и няма здраво място в плътта ми.
Изнемощях и извънмерно съм съкрушен; викам от мъките на сърцето си.
Господи, пред Тебе са всичките ми желания, и моята въздишка не е скрита от Тебе.
Сърцето ми трепери; моите сили ме напуснаха, а и светлината на очите ми, - и нея я няма у мене.
Моите приятели и моите искрени отстъпиха от раните ми, и ближните ми стоят надалеч.
А които търсят душата ми, турят мрежи, и които ми желаят зло, говорят за моето загиване и всеки ден козни кроят; аз пък като глух не чувам и съм като ням, който не отваря устата си; и станах като човек, който не чува и няма в устата си отговор,
защото на Тебе, Господи, се уповавам; Ти ще чуеш, Господи, Боже мой.
И аз рекох: да не възтържествуват над мене (моите врагове); когато се колебае ногата ми, те се големеят над мене.
Близко съм да падна, и скръбта ми е винаги пред мене.
Беззаконието си съзнавам, съкрушавам се заради греха си.
А моите врагове живеят и крепнат, и ония, които ме ненавиждат без вина, се умножават; и които ми връщат зло за добро, враждуват против мене, задето следвам доброто.
Не ме оставяй, Господи, Боже мой, не се отдалечавай от мене;
побързай ми на помощ, Господи, Спасителю мой!

Песен 5 Припев: † Помилуй ме, Боже, помилуй ме!
Не се гнуси от мене, Спасителю! Не отвръщай лицето Си от мене. Вземи от мене тежкия греховен товар и като добросърдечен дай ми прошка на грехопаденията.
Изповядвам се пред Тебе, Спасителю!
Съгреших, съгреших Ти, но разреши и прости ми като милосърден.
Припев: † Помилуй ме, Боже, помилуй ме!
Ти си пресладкият Иисус, Ти си моят Създател; с Тебе, Спасителю, ще се оправдая.
Богородичен: Пресвета Богородице, помилуй мене, грешния.
Укрепи ме в добродетелта и запази ме, да не би безвременна смърт да ме грабне неприготвен, и ме изведи, Дево, до Божието царство.

Псалом 50 (Псалом Давидов)
Помилуй ме, Боже, по голямата Си милост, и по многото Си щедрости изглади беззаконията ми.
Много пъти ме умий от моето беззаконие и очисти ме от моя грях,
защото беззаконията си съзнавам, и моят грях е винаги пред мене.
Пред Тебе, пред Тебе едничкия съгреших и лошо пред Твоите очи извърших; тъй че Ти си прав в Твоята присъда и чист в Твоя съд.
Ето, в беззаконие съм заченат, и в грях ме роди майка ми.
Ето, Ти обикна истината в сърцето, и вътре в мене ми яви мъдростта (Си).
Поръси ме с исоп, и ще бъда чист; умий ме, и ще бъда по-бял от сняг.
Дай ми да чуя радост и веселие, и ще се зарадват костите, от Тебе съкрушени.
Отвърни лицето Си от греховете ми и изглади всичките ми беззакония.
Сърце чисто създай в мене, Боже, и правия дух обнови вътре в мене.
Не ме отхвърляй от лицето Си и Светия Твой Дух не отнимай от мене.
Върни ми радостта на Твоето спасение и с властния Дух ме утвърди.
Беззаконните ще науча на Твоите пътища, и нечестивите към Тебе ще се обърнат.
Избави ме от кръвнина, Боже, Боже на моето спасение, и езикът ми ще възхвали Твоята правда.
Господи, отвори устните ми, и устата ми ще възвестят Твоята хвала;
защото, да би искал жертва, аз бих Ти дал; но към всесъжения не благоволиш.
Жертва Богу е дух съкрушен; сърце съкрушено и смирено Ти, Боже, не ще презреш.
Стори добро (Господи) на Сион по Твоето благоволение; въздигни стените иерусалимски; тогава ще Ти бъдат угодни жертви на правдата, възношение и всесъжение; тогава на Твоя олтар ще възложат телци.

Песен 6 Припев: † Помилуй ме, Боже, помилуй ме!
Съгреших, Господи - съгреших Ти!
Очисти ме, защото няма друг между човеците, който да е съгрешил, колкото мене и когото да не надминах по грехове.
Господи, викам Ти: Помилуй, помилуй ме, когато дойдеш с Твоите ангели,
за да въздадеш на всички заслуженото според делата им.
Припев: † Помилуй ме, Боже, помилуй ме!
Правосъдни и човеколюбиви Боже! Не презирай Твоите дела и не оставяй създанието Си, макар и сам едничък аз да съгреших повече от всеки човек; но като Господ на всичко Ти имаш власт да прощаваш греховете.
Богородичен: Дивна и бърза помощнице на всички човеци, Божия Майко!
Помогни на мене недостойния, защото моята грешна душа иска това.

Псалом 129 (песен на излизане)
От дън душа викам към Тебе, Господи.
Господи, чуй гласа ми. Да бъдат ушите Ти внимателни към гласа на молбите ми.
Господи, ако Ти забелязваш беззаконията - кой ще устои, Господи?
Но в Тебе е прошката, нека благоговеят пред Тебе.
Надявам се на Господа, надява се душата ми; на Неговото слово се уповавам.
Душата ми ожида Господа повече, отколкото стража - утрото,
много повече, отколкото стража - утрото.
Нека се уповава Израил на Господа, защото у Господа е милостта, и пълно е у Него избавлението,
и Той ще избави Израиля от всичките му беззакония.

Песен 7 Припев: † Помилуй ме, Боже, помилуй ме!
Блудно преминах живота си на земята и предадох душата си на тъмнината; но сега моля Те, милостиви Владико, освободи ме от това робство под врага и ми дай разум да изпълнявам Твоята воля.
Малко е времето на живота ми и е пълно със страдания и злини, но в покаяние ме приеми и в разум ме повикай, за да не бъда притежание, нито храна на чуждия, Спасителю, и Сам Ти ми бъди милосърден.
Припев: † Помилуй ме, Боже, помилуй ме!
Правосъдни Спасителю, помилуй ме и ме избави от огъня и от страхотиите, които справедливо ще ми бъдат отсъдени.
Облекчи ме преди свършека чрез добродетел и покаяние.
Богородичен: Богородице Дево, запази ме от видимо и невидимо зло,
приеми, света Пречиста, моите молитви и ги принеси на Твоя Син, за да ми даде ум да изпълнявам Неговата воля.

Песен 8 Припев: † Помилуй ме, Боже, помилуй ме!
Спасителю, помилуй ме, грешния. Издигни ума ми към обръщане.
Приеми ме, каещия се. Смили се над мене, който Ти викам:
Съгреших Ти спаси ме! Беззаконствах Господи, помилуй ме!
Пожали, пожали, Господи, Твоето създание! Съгреших прости ме, защото по природа само Ти единствен си чист и никой друг, освен Тебе, не е лишен от нечистота.
Припев: † Помилуй ме, Боже, помилуй ме!
Владико, Владико Христе! Зная Те, че си тихо пристанище; побързай да ме избавиш от безкрайните дълбочини на греха и отчаянието.
Богородичен: Пречиста Богородице!
Приеми моята недостойна молитва и ме запази от безвременна смърт дай ми и преди свършека покаяние.

Песен 9 Припев: † Помилуй ме, Боже, помилуй ме!
Сега към вас прибягвам, ангели, архангели и всички небесни сили, които стоите пред Божия престол. Молете се на Твореца да избави душата ми от вечните мъки.
Сега вдигам ръце към вас, свети апостоли, мъченици, светители, преподобни, праведници и всички светии, които се молите на Господа за целия свят.
Молете Го да ce смили над мене в смъртния ми час.
Припев: † Помилуй ме, Боже, помилуй ме!
Тайните на сърцето си изповядах пред Тебе, моя Съдия.
Виж смирението ми, виж и скръбта ми. Обърни ми внимание и Сам ме помилуй, като добросърдечен, Боже на нашите отци.
Богородичен: Божия Майко, помогни ми аз се надявам на тебе.
Помоли твоя Син да постави мене, недостойния, от дясната Си страна, когато седне да съди живите и мъртвите.

 1. Молитва към Господа Иисуса
  Владико, Христе Боже,
  Който с Твоите страдания изцери страстите ми и с Твоите рани излекува раните ми!
  Издигни към Тебе моя ум, който е обърнат към земята, и ме издигни от гибелната пропаст. Защото нямам покаяние, нямам умиление, нямам и утешителни сълзи, които издигат чедата към тяхното наследство.
  Помрачих ума си в житейски страсти и не мога да гледам към Тебе.
  Но, Владико Господи, Иисусе Христе, съкровище на благата, дарувай ми всецяло покаяние и трудолюбиво сърце, за да Те търся и намеря.
  Дарувай ми Твоята благодат и обнови в мене чертите на Твоя образ.
  Аз Те оставих, но Ти не ме оставяй.
  Излез и ме потърси; изведи ме на Твоето пасище, причисли ме към овците на Твоето избрано стадо и ме отхрани с Твоите божествени тайнства, заради молитвите на Твоята пречиста Майка и на всички Твои светии. Амин.
 2. Молитва към Господа Иисуса
  Всеблаги Господи, Спасителю наш!
  Ти, Който просвети със сиянието на Твоето идване краищата на света и ни повика в Твоята света Църква с обещание, че ще наследим нетленни и вечни блага! Милостиво погледни към мене, Твоя недостоен раб, и не си спомняй за моите беззакония, но по Твоето безмерно милосърдие прости ми всички мои прегрешения. Защото, макар и да престъпвам Твоята свята воля, не се отричам от Тебе, нашия Бог и Спасител.
  Пред Тебе едничкия съгрешавам, но и само на Тебе едничкия служа. Само в Тебе вярвам, към Тебе едничкия прибягвам и само Твой раб искам да бъда.
  Спомни слабостта на нашата природа и обхваналите ни отвсякъде изкушения на врага, светски прелести и съблазни, поради които без Тебе, както си рекъл, ние не можем да правим нищо.
  И така, Сам Ти ме очисти и ме спаси! Сам Ти просвети ума ми, за да вярвам непоколебимо в Тебе, едничкия наш Спасител и Избавител!
  Сам Ти повдигни сърцето ми, за да Те обичам всецяло, еднички Боже и Творче наш! Сам Ти оправи стъпките ми, за да ходя безпрепятствено в светлината на Твоите заповеди!
  О, Господи, Спасителю наш, яви ми Твоята голяма и щедра милост. Направи да поживея в святост и правда през всички дни на моя живот и така да бъда достоен при второто славно Твое пришествие да чуя от Тебе милостивата покана в царството небесно, което сподоби мене, Твоя раб, да получа и в наслада от неговите неизказани хубости да славя Тебе, с Твоя безначален Отец и вечния Божествен Дух во веки веков! Амин.

Издава се за поука и наставление от
Българската Православна Църковна Община
„св. Цар Борис Покръстител“ в гр. Берлин