Сутрин, след молитвите след ставане от сън, се казват следните псалми и молитви:

Молитва 1 (от св. Василий Велики)

Владико, Господи Иисусе Христе, Боже наш, извор на живота и безсмъртието, Създател на всички видими и невидими твари, на безначалния Отец съвечен и събезначален Син, Който поради преголямата Си благост в последните дни се облече в плът, разпна се и се погреба за нас, неблагодарните и злонравните, и със Своята кръв обнови покварената от греха наша природа! Ти, безсмъртни Царю, приеми и покаянието на мене грешния, наклони ухото Си към мене и чуй моите думи. Защото съгреших, Господи, съгреших против небето и пред Тебе, и не съм достоен да погледна висотата на Твоята слава, понеже разгневих Твоята благост, като престъпих Твоите заповеди и не послушах Твоите наредби. Но Ти, Господи, Който си незлобив, дълготърпелив и многомилостив, не ме остави да погина с моите беззакония, като очакваш всякак моето обръщане. Защото Ти си рекъл, Човеколюбче, чрез Твоя пророк: Не искам смъртта на грешника, а да се обърне и да бъде жив. Не искаш, Владико, да погубиш създанията на Твоите ръце, нито желаеш погибелта на човека, но искаш всички да се спасят и да достигнат до познание на истината. Затова и аз, макар и да съм недостоен за небето и земята, и за тоя временен живот, понеже всецяло се подчиних на греха и се поробих на насладите и оскверних Твоя образ, но бидейки Твое творение и създание, аз окаяният не се отчайвам за своето спасение, но пристъпям, надявайки се на Твоето безмерно милосърдие. Приеми ме, прочее, Човеколюбче Господи, като блудницата, разбойника, митаря и блудния, и снеми от мене тежкото бреме на греховете, Ти, Който взе върху Си греха на света и изцеляваш човешките немощи, Който призоваваш отрудените и обременените, Който не дойде да призовеш праведните, а грешните към покаяние. Очисти ме от всякаква сквернота на плътта и духа и ме научи да извършвам светинята със страх пред Тебе, та като приемам частицата от Твоите Светини с чистото свидетелство на моята съвест, да се съединя със светото Твое Тяло и Кръв, и да имам Тебе в мене да живееш и пребъдваш с Отца и Светия Твой Дух. О, Господи Иисусе Христе, Боже мой, да не ми бъде за осъждане причащението с пречистите и животворящи Твои тайни, нито да заболея по душа и тяло, задето недостойно се причащавам с тях. Но дай ми дори до последното мое издихание неосъдно да приемам частицата от Твоите Светини за общение със Светия Дух, за запас по пътя към вечния живот и за благоприятен отговор на страшния Твой съд, та и аз с всички Твои избраници да стана участник в Твоите нетленни блага, що си приготвил за тия, които Те любят, Господи, и сред които си препрославен во веки! Амин!

Молитва 2 (от св. Йоан Златоуст)

Господи, Боже мой, зная, че не съм достоен, нито годен да влезеш под покрова на моята душа, защото цял е пуст и съборен, и нямаш в мене достойно място къде глава да подслониш. Но както от висините заради нас Себе Си понизи, снижи се и сега и към моето нищожество; и както прие в пещера и в ясли на безсловесни да легнеш, така приеми да влезеш и в яслата на моята безсловесна душа и в оскверненото мое тяло. Както не счете за недостойно да влезеш и вечеряш заедно с грешници в дома на Симона Прокажени, така благоволи да влезеш в дома на моята смирена, прокажена и грешна душа. Както не отблъсна подобната на мене блудница и грешница, която беше дошла и се докосна до Тебе, тъй също се смили и над мене грешния, който идвам и се докосвам до Тебе. Както не се погнуси от нейната скверна и нечиста уста, която Те целуваше, така също не се погнусявай и от моята по-скверна и по-нечиста от нейната уста, нито от мерзките и нечисти мои устни, и от гнусния ми и съвсем нечист език. Но частицата на пресветото Твое Тяло и на драгоценната Твоя Кръв да ми бъде за освещаване, просветление и здраве на смирената ми душа и тяло, за облекчаване тежестта на многото ми съгрешения, за предпазване от всякакво дяволско въздействие, за прогонване и възпиране на моя зъл и лукав навик, за умъртвяване на страстите, за спазване на Твоите заповеди, за умножаване на божествената Твоя благодат и за придобиване на Твоето царство. Пристъпвам към Тебе, Христе Боже, не поради пренебрежение, а защото се надявам на Твоята неизказана благост, и да не би, като се отдалечавам задълго от Твоето общение, да бъда хищнически грабнат от духовния звяр-вълк. Затова Ти се моля, понеже само Ти си свят, Владико, освети душата и тялото ми, ума и сърцето ми, и всички вътрешности и ме обнови цял, вкорени страх пред Тебе в моите членове и направи Твоето освещение да не се заличи в мене. И бъди ми помощник и застъпник, като насочваш в мир живота ми и ме удостоиш да застана отдясно на Тебе, заедно с Твоите светии, по молитвите и моленията на пречистата Твоя Майка, на безплътните Твои служители и пречистите небесни Сили, и на всички светии, които от века Ти благоугодиха! Амин!

Молитва 3 (от св. Симеон Метафраст)

Единствен чист и нетленен Господи, Който поради неизказана човеколюбива милост прие целия наш състав от чистите и девствени кърви на Родилата Те свръхестествено чрез слизането на Божия Дух и благоволението на вечния Отец Христе Иисусе, Божия Премъдрост и Мир, и Сила! С Твоето въплъщение, като прие животворните и спасителни страдания, кръста, гвоздеите, копието и смъртта, умъртви моите душегубни телесни страсти. С погребението, като плени царството на ада, погреби чрез добри помисли моите лукави намерения и духовете на лукавството унищожи. С Твоето тридневно и живоносно възкресение, като възкреси падналия праотец, възкреси и мене, подхлъзналия се чрез греха, като ми даваш средства за покаяние. С преславното Твое възнесение, като обожестви възприетата плът и я удостои да седи отдясно на Отца, сподоби ме чрез причащението със светите Твои Тайни да застана от дясната Ти страна при спасяваните. Със слизането на Утешителя Твой Дух, като направи светите Си ученици драгоценни съсъди, направи и мене обиталище на Неговото слизане. Когато пък дойдеш праведно да съдиш вселената, благоволи и аз да посрещна на облаците Тебе, моя Съдия и Създател, с всички Твои светии, та безкрайно да Те славословя и възпявам с безначалния Твой Отец и с пресветия, благ и животворящ Твой Дух, сега и всякога, и во веки веков! Амин!

Молитва 4 (от св. Йоан Дамаскин)

Владико Господи Боже наш, Който единствен имаш власт да прощаваш на човеците греховете, като благ и човеколюбец прости всичките ми прегрешения, извършени съзнателно и несъзнателно. И ме удостой неосъдно да се причастя с божествените, преславни, пречисти и животворящи Твои Тайни, не за тежест, не за мъка, ни за прибавяне още грехове, но за очистване и освещение, и като залог за бъдещия живот и царство, за крепост и помощ, за отбиване на враждебните сили и за заличаване на многото мои съгрешения. Защото Ти си Бог на милост и щедрости, и човеколюбие, и на Тебе слава възнасяме с Отца и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков! Амин!

Молитва 5 (от св. Василий Велики)

Зная, Господи, че недостойно се причащавам с пречистото Твое Тяло и драгоценната Ти кръв, че съм виновен и че ям и пия своето осъждане, понеже не различавам Тялото и Кръвта на Тебе, Христа, моя Бог. Но като се надявам на Твоето милосърдие, пристъпвам към Тебе, Който си рекъл: Който яде Моята плът и пие Моята кръв, пребъдва в Мене и Аз в него. И тъй, смили се, Господи, и не изобличавай мене грешния, но стори ми по милостта Си. Нека ми бъдат тия Светини за запазване и освещаване на душата и тялото, за пропъждане на всяко мечтание, лукаво деяние и дяволско влияние, което невидимо действа в членовете ми, за дръзновение и любов към Тебе, за изправяне на живота и за закрепване, за умножаване на добродетелите и за съвършенство, за изпълнение на заповедите, за общение със Светия Дух, за запас по пътя към вечния живот, за благоприятен отговор пред Страшния Твой съд, не за съд или за осъждане! Амин!

Молитва 6 (от св. Симеон Нови Богослов)

Приеми, Христе мой, моление от скверни устни, от мерзко сърце, от нечист език, от осквернена душа, като не презираш нито думите, нито изразите, нито безсрамието ми и ми дадеш дръзновено да казвам, което искам, Христе мой. Но още повече научи ме какво трябва да правя и да говоря. Съгреших повече от блудницата, която, като узна где си, купи миро, смело дойде да помаже нозете Ти, Христе мой, Владико и Боже мой. Както нея, дошла от сърце, не си отблъснал, тъй не се гнуси и от мене, Слове, но дай ми нозете Си да ги държа и целувам, и с потоци сълзи като с многоценно миро дръзновено да ги помажа. Умий ме с моите сълзи, очисти ме с тях, Слове. Прости и моите прегрешения и прошка ми дай. Ти знаеш множеството злини, знаеш и моите струпеи, и раните ми виждаш, но и вярата знаеш, и желанието виждаш, въздишките чуваш. Не се укрива от Тебе, Боже мой, Творче мой и Избавителю мой, нито слъзна капка, нито от капката някаква частица. Виж смирението ми, виж каква е мъката ми и прости всички мои грехове, Боже на всички твари, та с чисто сърце, с трепетна мисъл и със съкрушена душа да се причастя с пречистите и пресвети Твои Тайни, чрез които се оживява и обожествява всеки, който яде и пие с чисто сърце. Защото Ти си рекъл, Владико мой: Всеки, който яде Моята плът и пие Моята кръв, той пребъдва в Мене и Аз в него. Съвсем истинско е словото на моя Владика и Бог. Защото, като се причащавам с божествените и боготворящи Дарове, не съм вече сам, но с Тебе, Христе мой, трислънчевата светлина, която просвещава света. И за да не остана сам без Тебе Животодателя, мое дихание, мой живот, моя радост, спасение на света пристъпих към Тебе, както виждаш, със сълзи и със съкрушена душа, като моля да получа избавление от моите грехове и да се причастя неосъдно с Твоите животворящи и непорочни Тайни, за да пребъдеш, както си казал, с мене триокаяния, та да не би съблазнителят да ме намери без Твоята благодат и да ме сграби коварно и като ме съблазни, да ме отдалечи от Твоите боготворящи слова. Ето защо падам пред Тебе и горещо Ти викам: Както прие блудния и дошлата блудница, така приеми, милосърдни Господи, и мене блудния и нечистия. Защото, като дохождам сега при Тебе със съкрушена душа, зная, Спасителю, че друг като мене не Ти е прегрешил, нито е извършил деянията, които аз извърших. Но и това зная, че нито големината на прегрешенията, нито множеството на греховете надвишава голямото дълготърпение и безкрайно човеколюбие на моя Бог. Но с милостта на състраданието Ти и чистиш, и осветляваш, и правиш причастници на светлината горещо каещите се, като щедро ги приобщаваш към Твоето Божество. И което е чудно и за ангелите, и за човешките умове, много пъти им говориш като на Твои близки приятели. Това ме прави дръзновен, това ме окриля, Христе мой. И насърчен от Твоите богати благодеяния към нас, с радост, в същото време и с трепет се причащавам с огъня, и бидейки трева странно чудо! не изгарям, а бивам оросяван, както в старо време къпината, която гореше и не изгаряше. И сега с благодарна мисъл, с благодарно сърце, с благодарните членове на душата и тялото ми се покланям и величая, и Те славословя, Боже мой, защото си благословен сега и во веки! Амин!

Молитва 7 (от св. Йоан Златоуст)

Боже, облекчи, отпусни и ми прости съгрешенията, с които Ти съгреших, било с думи, било с дело, било с помисъл, волно или неволно, съзнателно или несъзнателно всичко ми прости, защото си благ и човеколюбец. И по молитвите на пречистата Твоя Майка, на безплътните Твои служители и свети Сили и на всички светии, които от века Ти благоугодиха, благоволи неосъдно да приема светото и пречисто Твое Тяло и драгоценната Кръв за изцерение на душата и тялото и за очистване на лошите ми помисли. Защото Твое е царството и силата, и славата с Отца и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков! Амин!

Молитва 8 (от св. Йоаян Златоуст)

Не съм достоен, Владико Господи, да влезеш под покрива на душата ми. Но понеже Ти като човеколюбец искаш да живееш в мене, дръзновено пристъпвам. Заповядваш да разтворя вратите, които Ти Самия създаде, и да влезеш със свойственото Ти човеколюбие, да влезеш и да просветиш помрачената ми мисъл. Вярвам, че Ти ще направиш това, защото не изпъди блудницата, дошла при Тебе със сълзи, нито отблъсна разкаялия се митар, нито изгони разбойника, познал Твоето царство, нито покаялия се гонител остави, какъвто е бил, но всички, дошли при Тебе с покаяние, Ти причисли в лика на Твоите приятели. Само Ти едничък си благословен всякога, сега и в безкрайни векове! Амин!

Молитва 9 (от св. Йоан Златоуст)

Господи Иисусе Христе, Боже мой, облекчи, отпусни, очисти и прости на мене грешния, негоден и недостоен Твой раб моите прегрешения, съгрешения и грехопадения, с които от младини до настоящия ден и час Ти съгреших, било съзнателно и несъзнателно, било с думи, с дела или с помисли, или с мисли и предприятия, и с всичките ми чувства. И по молитвите на безсеменно родилата Те пречиста и Приснодева Мария, Твоята Майка, едничката моя непосрамваща надежда, застъпница и спасение, удостой ме неосъдно да се причастя с пречистите, безсмъртни, животворящи и страшни Твои Тайни, за прошка на греховете и за вечен живот, за освещение, просвещение, сила, изцерение и здраве на душата и тялото, за премахване и пълно унищожаване на моите лоши мисли и помисли, предприятия и нощни мечтания, внушавани от тъмните и лукави духове. Защото Твое е царството, силата и славата, честта и поклонението, с Отца и Светия Твой Дух, сега, и всякога, и во веки веков! Амин!

Молитва 10 (от св. Йоан Дамаскин)

Пред вратите на Твоя храм стоя, а от злите помисли не отстъпвам. Но Ти, Христе Боже, Който оправда митаря и помилва хананейката, и за разбойника отвори вратите на рая, отвори ми Твоето човеколюбиво сърце и ме приеми, като дохождам и се докосвам до Тебе, както прие блудницата и кръвоточивата: едната, като се допря до края на дрехата Ти, лесно получи изцерение, а другата, като държа Твоите пречисти нозе, отнесе със себе си прошка на греховете. А аз окаяният, като се одързостявам да приема цялото Твое Тяло, нека не бъда изгорен, но ме приеми като тях и просвети душевните ми чувства, като изгориш тежките ми грехове, по молитвите на безсеменно родилата Те и на небесните Сили. Защото си благословен во веки веков! Амин!

Молитва 11 (от св. Йоан Златоуст)

Вярвам, Господи, и изповядвам, че Ти си наистина Христос, Синът на живия Бог, Който дойде в света да спасиш грешниците, от които пръв съм аз. Вярвам още, че това е самото пречисто Твое Тяло и това е самата драгоценна Твоя Кръв. И тъй, моля Ти се: помилуй ме и ми прости прегрешенията, волни и неволни, извършени с дума или дело, съзнателно или несъзнателно, и удостой ме неосъдно да се причастя с пречистите Твои Тайни, за прошка на греховете и за вечен живот. Амин!

Когато пристъпваш към св. Причастие, моли се в себе си така:

Ето пристъпвам към Божественото Причастие.

Създателю, да не ме изгориш с причащението;

защото Ти си огън, който изгаря недостойните.

Но ме очисти от всяка сквернота.

Мълком изречи тая молитва:

На Твоята Тайна вечеря за участник ме приеми днес, Сине Божи. Защото няма да издам на враговете Ти тайната, нито целувка ще Ти дам като Юда, но като разбойника Те изповядвам: Спомни си за мене, Господи, кога дойдеш в царството Си.

След това мълком изречи и тия стихове:

Боготворящата Кръв като гледаш, ужаси се, човече!

Защото е огън, който изгаря недостойните.

Божественото Тяло ме обожествява и храни:

обожествява духа, а ума чудно храни.

Тропари

Привлече ме, Христе, с любовта Си и ме преобрази с Твоето божествено желание. Изгори обаче с невеществен огън греховете ми и ме удостой да се наситя с насладата, която е у Тебе, та с ликуване да възвелича, Благи, двете Твои пришествия.

В светлите жилища на Твоите светии как ще вляза аз, недостойният? Защото, ако дръзна да вляза заедно с другите в чертога, моята дреха ме изобличава, понеже не е брачна, и свързан ще бъда изхвърлен от ангелите. Господи, очисти нечистотата на моята душа и ме спаси като човеколюбец.

След това прочети тая молитва:

Владико Човеколюбче, Господи Иисусе Христе, Боже мой! Не за осъждане да ми бъдат тия Светини, понеже съм недостоен, а за очистване и освещение на душата и тялото, и за залог на бъдещия живот и царство.

За мене е голямо благо да се съединявам с Бога, да възлагам на Господа надеждата на моето спасение.

Отново се казва:

На Твоята Тайна вечеря за участник ме приеми днес, Сине Божи. Защото няма да издам на враговете Ти тайната, нито целувка ще Ти дам като Юда, но като разбойника Те изповядвам: Спомни си за мене, Господи, кога дойдеш в царството Си.