Отче наш, Който си на небесата! Да се свети Твоето име; да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята; насъщния ни хляб дай ни днес; и ни прости дълговете ни; както и ние прощаваме на нашите длъжници; и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия.
Амин!