Българската църковна община в Хамбург предлага КУРС ПО НЕМСКИ ЕЗИК ЗА НАЧИНАЕЩИ.
Нa 21 март от 16:00 часа ще се проведе първата среща на адрес Diebsteichkapelle | Am Diebsteich 4, 22761 Hamburg.

Предвижда се продължителност на заниманията от 4-5 учебни часа всеки съботен ден.
Максимален брой участници: 10.
Заплащане: доброволно, под формата на дарение.
Курсът ще се води от г-жа Християна Христова
Заявки за участие на тел. 0157 524 177 02 във времето между 19-21 ч.