Статии

Вероучение с о. Кръстин тази събота

В събота, 25 aприл, ще говорим с отец Кръстин за Възкресението на нашия спасител Иисус Христос. Това ще е първа част. Следващите седмици общият разговор ще продължи. За да участвате в отделните онлайн срещи е нужно само да се регистрирате за автоматично получаване на линк.

Тук няколко импулса за съботната ни среща.

Велика събота.
Паримия на утренята.

Из пророчеството на Иезекииля

Книга на пророк Иезекиил 37:1-14

„Биде върху мене ръката Господня, и Господ ме изведе чрез духа, тури ме всред полето, - а то беше пълно с кости, - и проведе ме около тях, и ето имаше доста много кости по полето, и те бяха съвсем сухи. И каза ми: сине човешки! ще оживеят ли тия кости? Аз отговорих: Господи Боже! Ти знаеш това. И каза ми: изречи пророчество за тия кости и кажи им: „сухи кости! чуйте словото Господне! Тъй казва Господ Бог на тия кости: ето, Аз ще въведа във вас дух - и ще оживеете. Ще ви дам жили, ще направя да израсте на вас плът, ще ви покрия с кожа и ще въведа във вас дух, - и ще оживеете и ще познаете, че Аз съм Господ. “ Аз изрекох това пророчество, както ми бе заповядано, и когато пророчествувах, произлезе шум, и ето - движение, и почнаха да се сближават костите, кост до своя кост. И видях: ето, жили имаше на тях, и плът израстна, кожа ги покри отгоре, но дух нямаше в тях. Тогава Той ми каза: изречи пророчество за духа, изречи пророчество, сине човешки, и кажи на духа: тъй казва Господ Бог: дойди от четирите ветрове, Душе, и духни върху тия убити, и те ще ожи-веят. И аз изрекох това пророчество, както Той ми заповяда, и влезе в тях дух, - и те оживяха и се изправи-ха на нозете си - твърде, твърде голямо опълчение. И Той ми каза: сине човешки! тия кости са целият дом Израилев. Ето, те казват: "изсъхнаха нашите кости, и загина нашата надежда: ние сме от корен изтръгнати". Затова изречи пророчество и кажи им: тъй казва Господ Бог: ето, Аз ще отворя гробовете ви и ще ви изведа, народе Мой, из гробовете ви и ще ви въведа в земята Израилева. И ще познаете, че Аз съм Господ, когато отворя гробовете ви и ви изведа, народе Мой, из гробовете ви; ще вложа във вас Моя Дух, и ще оживеете; ще ви настаня във вашата земя - и ще познаете, че Аз, Господ, казах това и извърших, казва Господ.“

Gungor - "Dry Bones" 
Текстът на песента ще намерите тук.