Статии

Покана за годишно общо събрание 2020

23.02.2020 от 12:00 ч. в Osterkirche Eilbek, Wandsbeker Chaussee 192, 22089 Hamburg

Църковното настоятелство на БПЦО „Св. Св. Кирил и Методий“; гр. Хамбург

ВИ КАНИ НАЙ-СЪРДЕЧНО

на годишното общо събрание със следния дневен ред:
1. Отчет на председателя за дейността на църквата за 2019-а г.
2. Финансов отчет на ковчежника за 2019
3. Представяне на бюджета за 2020
4. Гласуване за приемане на отчета на църковното настоятелство
5. Избор на членове на църковното настоятелство
6. Избор на членове на ревизионата комисия
7. Освещаване на църковния храм на 10 май и ръкополагане на свещеник
8. Други

След събранието ще имаме възможността да продължим разговорите на актуални теми в Kirchencafé.

От Църковното настоятелство на БПЦО „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Хамбург