Статии

Годишно общо събрание 6-ти март от 13:00 ч

Църковното настоятелство на БПЦО "Свв. Кирил и Методий" в Хамбург ВИ КАНИ НАЙ-СЪРДЕЧНО на 06-ти март 2016 г., от 13:00 ч. на адрес: Аm Diebsteich 4, 22761 Hamburg на годишното ни  общо събрание.

Дневен ред:

1. Отчет на председателя за дейността на църквата за 2015-та г.
2. Финансов отчет на ковчежника
3. Гласуване за приемане на отчета на църковното настоятелство
4. Освобождаване и избиране на членовете на църковното настоятелство
5. Гласуване за промяна в устава на § 2 ал. 2 и 3 както следва:
(2) Zweck des Vereins ist die Förderung der Religion mit dem Ziel, die bulgarische orthodoxe Konfession in Hamburg ideell und materiell zu unterstützen und sie entsprechend ihrer kulturhistorischen Bedeutung in das gesellschaftliche und kulturelle Leben der in Hamburg wohnenden Bulgaren zu integrieren.
(3) Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch: weiter wie bisher
6. Избор на контролно-ревизионна комисия
7. Статус на инициативата „Търсим храм”
8. Други

След събранието ще продължим разговорите на актуални теми в Kirchencafé.