Статии

Консултация на „Каритас” с българи в нужда на 26 април

На 26 aприл от 12.30 ч. на в сградата на KAPELLE AM DIEBSTEICH 4, 22761 HAMBURG ще се проведе следващата консултация на „Каритас” с българи в нужда по въпроси за намиране на жилища, позволения за престой и/ или работа, застраховки, детски градини и др.

За да може представителят на „Каритас” да се подготви с нужната информация очакваме на телефон 0176 269 09 601 да заявите на български език конкретни теми и проблеми, които бихте искали да се обсъждат на следващата среща.

В кооперация с „Каритас“ Българската църковна община в Хамбург провежда ежемесечни консултации по социални и правни въпроси. Информация за следващите мероприятия своевременно ще можете да намирате на интернет страницата на Българската църковна община.

Срещите ще се провеждат на немски език с превод на български в сградата на KAPELLE AM DIEBSTEICH 4, 22761 HAMBURG.