Търсим храм

"Домът ми ще се нарече молитвен дом"
(Матей, 21:13) 
 
От създаването си през 2007г. досега Българската православна църква в Хамбург извършва църковната си дейност, наемайки срещу месечно заплащане храмове на Евангелската църква в града. Това за съжаление не може да бъде трайно решение и сме принудени бързо да намерим алтернатива.

Молим за Божията благословия и Вашата подкрепа, разпространявайки нашия призив за помощ навсякъде, където срещнете отклик за това и разбира се ще бъдем много благодарни, ако продължите да ни подкрепяте!

Стремежът ни е да построим, купим или получим за трайно ползване сграда, която да наречем наш Божий храм.

Ние търсим дом, където да приютим спомените, надеждите и вярата на Божиите деца!

ТИ МОЖЕШ ДА ПОМОГНЕШ - ДАРИ!
 
Банкова сметка:
Kontoinhaber: Bulgarische Orthodoxe Kirche
Kontonummer: 15076177
BLZ: 200 300 00
IBAN: DE31200300000015076177
BIC: HYVEDEMM300